38890 Oriflame – Bột Wellness Meal Replacement hỗ trợ giảm cân vị Sô cô la – 525g

Giá: 463.000 ₫
Mã sản phẩm: 38890
Thông tin sản phẩm:

Khối lượng: 0.6 (Kg)
Số lượng

Đặc điểm nổi bật

38890 Oriflame – Bột Wellness Meal Replacement hỗ trợ giảm cân vị Sô cô la – 525g

38890 Oriflame – Bột Wellness Meal Replacement hỗ trợ giảm cân vị Sô cô la – 525g

463.000 đ

Đặc điểm nổi bật

38890 Oriflame – Bột Wellness Meal Replacement hỗ trợ giảm cân vị Sô cô la – 525g

Vui lòng chờ